• colourbox.com

Hva får jeg i pensjon?

Jeg er 63 år gammel og har begynt å tenke på å pensjonere meg. Hvordan kan jeg finne ut hvor mye jeg kan få i pensjon? Hvordan vil tidspunktet for når jeg går av med pensjon ha innvirkning på hvor stor pensjon jeg får?