• Lønnen har økt mest for de med høyest lønn i privat sektor de siste 10 årene. Scanpix

Offentlig ansatte har hatt størst lønnsvekst

Lønnsforskjellene øker mest i privat sektor. Se hvilke bransjer som tjener mest og minst.