• Norsk lammekjøtt har helt spesielle kvaliteter når unike vekstforhold utnyttes godt i hele produksjonskjeden, mener fagfolk. Her er rogalandske sauer og lam på vei ned fra Suleskard-heiene før helgen. (Foto: Odd Pihlstrøm)

Brekk heier på lammeeksport

Kraftig redusert sauehold og prishopp på lammekjøtt i EU åpner nye muligheter for norsk eksport. Mulighetene bør gripes, mener landbruks— og matminister Lars Peder Brekk (Sp).