Ber om bedre BSU-ordning

DnB Nor ber regjeringen gjøre det mer attraktivt for unge å spare penger til egen bolig. Å doble sparebeløpet som gir skattefordeler er storbankens utfordring til politikerne.