Oppfordrer til å leie ut til studenter

Huseiernes Landsforbund oppfordrer huseiere å leie ut til studenter.