• Colourbox

Amo-kurs ved permittering?

Kan jeg få benytte meg av Amo-kurs når jeg er permittert?