• Første uken i oktober flyttet Johannes Lunde ut av praktvillaen på Roaldsøy. Men mye negativ oppmerksomhet rundt Lunde gjør at eiendommen er tungsolgt, ifølge eiendomsmegler Anne Grethe Huus. Pål Christensen

- Mediestøy gjør boligen tung å selge

All den negative oppmerksomheten rundt Johannes Lunde gjør 25-millionerseiendommen på Roaldsøy tung å selge. Det sier megleren som har salgsoppdraget. Ingen bud er kommet inn.