• Tor Inge Jøssang

«Bygdeturisme treng betre lokal forankring»

Bygdeturismen i Norge treng ei sterkara lokal forankring og eit betre samarbeid om lokale ressurar og fellesgode, hevdar ein rapport fra Jæren-baserte Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB).