Mildere krav til bankene kan gi lavererente

Dersom Kredittilsynet reduserer kravet tilbankenes egenkapital, kan det gi lavere utlånsrente. Kredittilsynetforeslår nå å slakke på kravene, to år etter at Finansdepartementetskjerpet dem.