Forbod mot dyrekannibalisme

Landbruksdepartementet vil nedlegga forbod mot dyrekannibalisme mellom anna for å hindra spreiing av dei dødelege hjernesjukdommane kugalskap og Creutzfeldt-Jakob.