Enorm søkning til Hotellhøgskolen

Høgskolen i Stavanger er blant de fåhøgskoler som kan skryte av flere søkere i år. Det skyldesutelukkende studiet i reiselivsledelse ved NorskHotellhøgskole.