Flere klarer ikke å betale

Mobiltelefon-boomen blant ungdom har førttil at stadig flere har problemer med å få betalt regningenesine.