Stort oljefunn i Barentshavet

Norsk Agip har funnet olje i Barentshavet. Oljefunnet er sannsynligvis større enn Snøhvit.