• Ambulansearbeider Karin Jonassen og lege Mats Lunde er to av 25 studenter på det flunkende nye masterstudiet i akuttmedisin ute i felt. Helene Andreassen

UiS samler tre yrker i en master

Når ulykken skjer, er gjerne ambulansen bemannet av tre yrkesgrupper, en ambulansearbeider, en sykepleier og en lege. Som første universitet i Europa, har UiS laget en master i akuttmedisin for alle tre yrkesgruppene.