Slutt på aksjon

Sykepleierstudentenes aksjon mot fylkessykehusene avblåses offisielt over hele landet 16. august.