Røkkes oppkjøp fiendtlig

De tillitsvalgte i Kværner stoler ikke på Kjell Inge Røkkes hensikter med å kjøpe seg inn i selskapet. Konserntillitsvalgt Rolf Utgård holder fast på at Røkkes oppkjøp er fiendtlig. Men han vil samarbeide nært om verftsindustriens framtid med de ansatte i Røkke-eide Aker Maritime, som står bak raidet mot Kværner.