Nederlag for norsk offshore

Salget av Aker Maritimes dypvannsteknologi vil ikke få dramatiske konsekvenser for virksomheten på norsk sokkel, mener administrerende direktør Finn Roar Aamodt i Oljeindustriens Landsforening (OLF).