Eksportkablene gløder

Norske kraftturbiner svelger unna smeltevann, til glede for dansker og svensker, som nå for kraften på billigsalg. Årsaken er den forestående snøsmeltingen i fjellet.