Ole Lund fornøyd med 100 milliarder

– Overføring av 15 prosent SDØE-andeler til Statoil er verdt 100 milliarder kroner. Det må vi være fornøyd med, selv om vi i utgangspunktet ønsket oss mer.