Oljå fornøyd, men ønsker mer

Oljeindustriens Landsforening (OLF) fastslår at statens salg av 20 prosent av SDØE vil gi økt verdiskapning på sokkelen.