- Nødvendig sammenslåing

Jens Ulltveit-Moe tror at to av Kværner og Aker Maritimes offshoreverft nå blir lagt ned. Han mener det var helt nødvendig med en sammenslåing i den norske verftsindustrien.