Kværner må ha storjobb

I høst går Kværner Rosenberg inn i en avgjørende fase: 250 til 300 nye permitteres. Innen høsten 2001 bør vi ha nye oppdrag på plass, sier direktør for installasjon, Rolf Thorkildsen.