Første nordsjøfelt som drives fra land

Om fire-fem år kan det første olje— eller gassfeltet i Nordsjøen ble drevet fra land, uten plattform i havet.