Krever boplikt for oljearbeidere

Det blir arbeidsrettssak om oljeselskapene har rett til å kreve atnyansatte nordsjøarbeidere må bo i Stavanger-regionen.