Konsumprisindeksen steg med 1,8 prosent

Økningen i konsumprisindeksen (KPI) i den siste 12-månedersperioden ble i november målt til 1,8 prosent.