• Ny forskning viser at når andelen kvinner på samme stillingsnivå øker, går sannsynligheten for forfremmelse for den enkelte kvinne ned. Charles Platieu, Scanpix.

Kvinnekolleger kan skade karrièreutsiktene

Kvinner tjener mindre enn menn, og de er sjeldnere å se i sjefsstillinger enn det menn er. To forskere ønsket å undersøke hva som er årsaken til dette. De bestemte seg for å studere hva som ligger bak kjønnsforskjeller når det gjelder forfremmelser.