• Ny forskning viser at når andelen kvinner på samme stillingsnivå øker, går sannsynligheten for forfremmelse for den enkelte kvinne ned. FOTO: Charles Platieu, Scanpix.

Kvinnekolleger kan skade karrièreutsiktene

Kvinner tjener mindre enn menn, og de er sjeldnere å se i sjefsstillinger enn det menn er. To forskere ønsket å undersøke hva som er årsaken til dette. De bestemte seg for å studere hva som ligger bak kjønnsforskjeller når det gjelder forfremmelser.