• Nordmenn har ikke så lang tradisjon for et internasjonalt arbeidsmiljø enn mange andre land, som Sverige og Danmark Signe Dons

Vi er mer lunkne til utenlandske kolleger

Mens rundt seks av ti arbeidstagere i Danmark og Sverige sier at de opplever merverdi av å jobbe med utenlandske kolleger, mener under halvparten (47 prosent) av nordmennene det samme.