• Det er en forutsetning at man kan dokumentere sykefraværet med legeerklæring. Colorbox

Kan jeg utsette ferien når jeg blir syk like før?

Aftenbladets ekspert svarer.