• Arbeidsnarkomani og utbrenthet er ikke formelle diagnoser – noe som har bremset utviklingen av gode behandlingsmodeller og reelle behandlingstilbud, mener forsker Cecilie Schou Andreassen. Monkey Business Images

8,3 prosent er arbeidsnarkomane

En ny, norsk studie viser at 8,3 prosent av voksne i arbeid er arbeidsnarkomane. De unge dominerer, og begge kjønn har samme problem.