Stavanger setter inn tiltak

Stavanger kommune opplevde en kraftig økning av sykefraværet fra 1998 til 1999. Da spratt sykefraværet opp med nesten 16 prosent. I gjennomsnitt var 8,05 prosent av alle arbeidsdager i 1999 fraværsdager.