Plattformbroer i Ryfylke

Bærekraftig utvikling, sier alle på oljemessen og ser framover mot mer miljøvennlige løsninger. Totalfinaelf sier det samme, men dette selskapets største miljøutfordring ligger i fortiden.