Undervannskontrakter på inntil en halv milliard

HAUGESUND: Statoil inngikk i går rammeavtaler med selskapene Stolt Offshore AS og Deep Ocean AS om sjøbunnskartlegging, inspeksjoner i forbindelse med nye prosjekter og inspeksjoner knyttet til nye rørledninger som Statoil opererer. Kontraktene kan ha en samlet verdi på inntil 420 millioner kroner over den kommende syvårsperioden.