Kraftig vekst i gasskraft også i Irland

Gasskraft kommer til å vokse kraftig framover også i Irland. Det fikk de norske stortingspolitikerne opplyst under sitt møte med irske myndigheter i går. Irene venter at andelen av gasskraft av landets elforsyning vil øke fra 20 prosent i 1996 til 54 prosent om 10 år.