Eksplosjon i gassfrakt

Dei store skipsverfta i Korea og Japan har ordrer på mellom 70 og80 gasstankskip. Samla verdi er meir enn 100 milliardar kroner.