- Alle barn må få oppleva å meistra

Bjørg Klokk ved PPT i Stavanger meiner ein må forsikra seg nøyare om at alle elevane heng med i undervisninga. Ho meiner meistring og leselyst er nøkkelord.