Prosafe bruker US-dollar

Prosafe har fra 1. januar i år begynt å bruke US-dollar (USD) som rapporteringsvaluta for konsernet. Bakgrunnen for overgangen er at det vesentligste av konsernets eiendeler verdsettes og finansieres i USD, og at konsernets driftsoverskudd i hovedsak er i USD.