Leter etter penger i utlandet

Omfanget av konkursen i Trend Invest AS kan være langt høyere enn 12 millioner. Myndighetene leter etter penger på utenlandske konti.