- Avgifter må ikke redusere gass-bruk

Venstre frykter at SVs avgifter på miljø— gasser bare blir en skatteskjerpelse.