- Alle under utredning får avslag

Forsikringsselskapet Tennant gir ikke personforsikring dersom det pågår utredning av noe slag.