Milliardøkning i skadeerstatninger

Utbetalingene av erstatning etter skader økte fra 5,4 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 6,4 milliarder kroner i årets tre første måneder. Økningen på én milliard er 18,5 prosent.