Internasjonal børsoppgang

Aksjekursene føk i været på de aller fleste viktige børsene i verden på første handledag i det nye året.