Duket for strid om gasskraftverk i Senterpartiet

Det er duket for strid om gasskraftverk på Senterpartiets landsmøte til våren.