Johnsen: Pensjoner handler om velferdssamfunnet

— Vårt arbeid har handlet om mer enn pensjoner. Det har dreid seglike mye om videreføringen av vår solidariske velferdsmodell, slårPensjonskommisjonens leder Sigbjørn Johnsen fast to dager før hanlegger fram kommisjonens rapport.