Vedum til Stortinget: Slik blir lønns­støtten

En ny midlertidig lønnsstøtteordning er på plass. Ordningen legges frem på en pressekonferanse fredag kveld, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum informerte tidligere på kvelden Stortinget om ordningen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Partene i arbeidslivet har denne uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter.

Målet er å unngå permitteringer.

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre.
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

– Målet til denne regjeringen er å holde flest mulig folk i arbeid, sier finansministeren.

– Mange av bedriftene som nå påvirkes hardest av smitteverntiltakene er de samme bedriftene som har hatt det krevende under hele pandemien. Med denne ordningen kan bedriftene tilby de ansatte andre, relevante arbeidsoppgaver. Dette er en mulighet til å holde arbeidstakerne sine i arbeid, selv om den vanlige driften ikke opprettholdes, sier finansministeren.

Vedum informerte Stortinget om at bedriftene vil få støtte fra 20 prosent omsetningsfall. Det er første terskel. Da er støtten på 3000 kroner per ansatt, opp til 30.000 per ansatt.

– Grunnen til at vi har kommet dit er at det har vært avstemt med ESA tidligere i dag, i en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt, sa finansministeren.

I tillegg kommer et tak på 47 millioner per foretak.

– Altså ett foretak, typisk en stor hotellbedrift, for eksempel, kan da samlet få 47 millioner kroner per måned.

Ordningen vil gjelde for desember og januar.

FÅR LØNNSSTØTTE: Bedriftene skal få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Bildet er tatt i en av verftshallene til Aker Solutions i Egersund.

Næringsministeren møtte fredag i Stortinget for å svare på spørsmål om hvorfor det ikke har kommet noe til Stortinget tidligere om lønnsstøtteordning.

Vestre opplyste at det vil komme en proposisjon i januar, og pekte på at ordningen må godkjennes av ESA.

– Derfor vil ikke de midlene kunne bli betalt ut før tidligst i januar, men det vil uansett være viktig å skape trygghet om denne ordningen nå, sa han.

Næringsminister Jan Christian Vestre.

- Jeg er glad for at lønnsstøtteordningen endelig kommer på plass. Nå kan vi forhåpentligvis hindre et permitteringsras i jula, sier YS-leder Erik Kollerud. 

YS har ved flere anledninger etterlyst en lønnsstøtteordning i arbeidslivet som alternativ til å permittere ansatte. YS-lederen sier han er fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspillene fra partene i arbeidslivet: 

- Det er bra at regjeringen har etterkommet det meste av det vi har etterlyst i våre innspill, sier Kollerud. 

- Nå er det opp til å arbeidsgiverne å bruke ordningen til å holde aktiviteten oppe. Så må vi også se hvordan denne ordningen virker, og om det er behov for å justere den etter hvert, sier han.

YS-lederen er opptatt av at ordningen skal være et reelt alternativ til å permittere.

- Vi er fornøyd med at regjeringen ikke tillater fri utnyttelse av både lønnsstøtte og permitteringsinstituttet samtidig. Vi ønsker ikke insentiver som presser folk over i passiv ledighet, understreker Kollerud.

YS har også løftet behovet for på sikt å se om en lønnsstøttemodell kan erstatte permitteringsinstituttet i nasjonale kriser som rammer bredt.

- Lønnsstøtte bør vurderes som et bedre alternativ til permittering for mange. Med utgangspunkt i de erfaringene vi eventuelt gjør oss med en ny ordning, bør den bli mal for alternativ til permittering i situasjoner lik den vi har nå, sier YS-lederen.

IKKE FORNØYD: Ivar Horneland Kristensen er leder i Virke.

Leder i Virke, Ivar Horneland Kristensen, mener det hadde vært mulig å kunne unngå flere permitteringer med en bedre ordning.

– Her har regjeringen på kort tid laget en stor og gylden redningsflåte som rekkes ut til de utsatte bransjene, men dessverre med en adgangsbillett som de hardest rammede virksomhetene ikke har råd til å betale, sier Horneland Kristensen.

IKKE FORNØYD: Marie Sneve Martinussen er nestleder og stortingsrepresentant i Rødt.

Marie Sneve Martinussen, nestleder og stortingsrepresentant for Rødt, sier Rødt frykter at lønnsstøtteordningen er for dårlig og kommer for sent til å stoppe permitteringsbølgen

– Bedriftene har allerede sendt varsel om permitteringer, kastet maten og avlyst forestillinger. Det er en høy terskel for å ta tilbake folk og starte på nytt.

– Vi har ventet lenge på denne lønnsstøtteordningen. Da forventet vi en raus ordning. Tilbakemeldingen vi får er at ei ordning som kun dekker en del av lønna, og heller ikke arbeidsgiveravgiften som kommer på toppen, ikke vil være nok til at bedriftene tar folk tilbake.

– For små puber og barer som rammes hardest av regjeringas skjenkestopp, er dette ikke godt nok. Vi må ha en ordning som belønner dem som velger å holde folk i jobb, ikke en som gjør at bedriftene må finregne på om de har råd til å ta ordningen i bruk.

SVs nestleder og næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, er derimot fornøyd.

– SV har lenge jobbet for dette, vi tror det er svært viktig for å sikre at arbeidsfolk har inntekt og jobb å gå til, og gir helt andre muligheter for virksomhetene i en tøff tid.

Publisert: