Norges Bank: Vi går raskt mot bedre tider

Vaksinene redder oss. Norge er i gang med en opptur som skyter fart gjennom året og inn i neste år. Allerede til høsten er norsk økonomi tilbake der den var før pandemien, mener Norges Bank.

Norges Bank holdt torsdag digital pressekonferanse, men sentralbanksjef Øystein Olsen gikk seg en tur i frisk luft til ære for pressefotografene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Gjeninnhentingen er godt i gang. Oppgangen har kommet raskere enn vi har ventet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det har vært en uke med sterk vekst i koronasmitten, strengere tiltak fra myndighetene og stigende bekymring i deler av næringslivet. Folk er lei, og Norge er i dårlig humør.

Norges Banks nye prognoser frem til 2024 bør bedre humøret. Torsdag holdt banken styringsrenten uendret på null, men fremskyndet den første renteøkningen til andre halvår i år. Det går mot bedre tider.

Når vaksineringen er fullført og tiltakene kan lempes, kommer folk til å bruke mye penger.

– Utviklingen i privat forbruk driver oppturen, sier Olsen til Aftenposten.

Pluss 75.000 i forbruk på to år

Norske familier hadde et forbruk på 1400 milliarder kroner i fjor. Olsen spår at dette øker med nærmere 60 milliarder i år og ytterligere 130 milliarder kroner neste år.

Det er i gjennomsnitt pluss 75.000 kroner i forbruk over to år for hver husholdning. En husholdning kan bestå av én eller flere personer som bor bak samme dør.

Viktig årsak: Skyhøy sparing i år og neste år. Jevnt over har nordmenn spart dobbelt så høy andel av inntekten som normalt. Inntektene har stort sett holdt seg oppe. De fleste har beholdt jobben. Reglene for dagpenger til ledige er forbedret.

– Samlet sett har Norge fått et sparesjokk. Det har vært en kraftig økning under pandemien, sier Olsen.

Tre renteøkninger på to år

Økt rente er prisen for bedre tider. Etter den første renteøkningen i andre halvår i år ligger det an til to renteøkninger neste år. Da er styringsrenten 0,75 prosent ved utgangen av 2022.

Deretter vil det etter planen gå saktere, men så langt frem er dette svært usikkert.

Bedre tider og økte renteforventninger i utlandet er den viktigste enkeltfaktoren bak Norges Banks oppjusterte styringsrente for i år og neste år. Sterkere krone som drar ned prisveksten, drar isolert sett styringsrenten i motsatt retning.

Halvert ledighet

I løpet av høsten i år er den økonomiske aktiviteten oppe på nivået fra før pandemien. Norges Banks tall viser:

  • Allerede neste år vil det være press i norsk økonomi. Produksjonen vil ligge over det som er anslått som full kapasitet.
  • Den Nav-registrerte ledigheten blir halvert fra 5,0 prosent i fjor til 2,4 prosent neste år, målt ved andelen helt ledige. Det betyr bare rundt 5000 flere ledige enn rett før pandemien.
  • Mange nye jobber er motstykket til lavere ledighet. Neste år vil sysselsettingen stige med nær 50.000–60.000 personer.
  • Veksten i privat forbruk blir drøyt 4 prosent i år og hele 9 prosent neste år. Det er den høyeste veksten i et enkeltår siden 1985.
  • Høy prisvekst gir nedgang i reallønnen i år (slik NHO vil ha), mens det blir solid vekst i reallønnen tre år på rad etterpå.

Men i pandemitider er selvsagt mye usikkert. Norges Banks forutsetning er at størstedelen av den voksne befolkningen er vaksinert før sommeren.

Les også

Kraftig økt overskudd i industrien. Men NHO vil ikke dele i lønnsoppgjøret.

Les også

SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

Også oljeprisen hjelper oss

Olsen minner om at Norge er en liten og åpen økonomi. Det som skjer i utlandet, er viktig.

Oljeprisen er viktig for veksten i Oljefondet, og den er viktig for investeringene på sokkelen. Norges Bank regner med at oljeprisen blir 66 dollar pr. fat i år, mot 42 dollar i fjor. Det er store ekstrapenger inn i fondet.

Deretter regner banken med et svakt fall i oljeprisen, basert på fremtidsprisene som kan leses ut av oljemarkedet. Men for alle årene frem til 2024 er nivået kraftig oppjustert i forhold til forrige prognose.

Høyere oljepriser og gunstig skattepakke bidrar til at oljeinvesteringene øker mye i 2023 og 2024, etter tre år med fall. Leverandørindustrien kan få ytterligere noen gode år før det trolig dabber av.

Gjeninnhentingen i utlandet er omtrent som i Norge. Norges Bank anslår at samlet produksjon (BNP) i løpet av høsten i år er tilbake på nivået før pandemien.

Kraftige stimulanser med statlige penger i EU og USA hjelper til å få opp farten i utlandet. Dette gir bedre etterspørsel også for norske bedrifter.

Les også

Usikker på når oppturen kommer: Regjeringens tre scenarioer etter coronakrisen

Regjeringen ser lyset

Regjeringen har denne uken samlet seg på et hotell i Hurdal for å drøfte statsbudsjettet 2022. I den forbindelse sendte Finansdepartementet ut pressemelding om status i økonomien.

«Vi går lysere tider i møte» var tittelen på meldingen. Finansminister Jan Tore Sanner (H) tenkte nok på noe annet enn mer dagslys utover våren. Departementet peker på at tjenestesektoren er hardt rammet av pandemien, men at den ikke utgjør mer enn 10 prosent av norsk økonomi. I disse næringene har aktiviteten falt 28 prosent i pandemien.

Sanner minner deretter om de aller fleste bedriftene går mye bedre nå:

«De øvrige 90 prosentene av norsk økonomi har mer enn hentet igjen hele tapet, slik at aktiviteten i januar i år var om lag 1 prosent høyere enn i februar i fjor.»

Publisert: