• President Barack Obama forsøker i disse dager å få med seg republikanerne i Kongressen på en langsiktig plan for å tette utgiftsgapet. WIN MCNAMEE/Afp

Høyt spill med uvisst utfall i USA

Skatteinntektene faller mens statsutgiftene øker. USA må derfor låne mer penger for å dekke denne utgiftsveksten. Politikerne er enige i virkelighetsbeskrivelsen, men ikke om hvordan de skal bryte gjeldsspiralen.