Lokkar fleire til havgapet

Det vesle øysamfunnet Røvær med snautt 100 fastbuande har hatt suksess med næringsutvikling. Nytt hotell og fiskeoppdrett er alt på plass. Nå vil Røvær gå vidare.