Røde tall for Storebrand

Storebrand-konsernet fikk et underskudd på 1,7 milliarder kroner før skatt i fjor. I 2001 var underskuddet på i overkant av 1, 4 milliarder kroner.