For få senger på Grane

Hydro må bruke riggen MSV «Regalia» for å få nok senger til den hektiske perioden før oppstart på Grane, krever OD.