Sterk økning i konkurser

Nedgangstider utløser flere konkurser, også i Rogaland. 26 bedrifter gikk over ende i mars. 2003-tallene viser 44 prosents økning i konkursene her i fylket målt mot første kvartal 2002. Snittet for hele landet er vel 41 prosent.